Akseli 40 vuotta, kirjan suunnittelu ja taittoTänä vuonna  Akseli Kiinteistöpalvelut juhlii 40-vuotista taivaltaan. Minulla oli ilo taittaa yhtiön historiaa käsittelevä kirja.

Yhteistyö kirjan kirjoittajan Veikko Laakson ja Akseli Kiinteistöpalveluiden yhteyshenkilö Vesa Helisen kanssa  oli mutkatonta ja koko projekti sujui nopeasti ja ammattimaisesti alusta loppuun asti. Kirja sisältää paljon kuvia ja jonkun verran myös taulukoita - ne on layoutin suunnittelussa otettu huomioon. Kuten myös hyvä luettavuus.

Kirja painettiin Paino-Kaarinassa ja heidän ammattitaitoonsa voi luottaa. He tekivät ehdotuksen paperista (Edixion Offset 120g) ja se sopi mainiosti tarkoitukseen. Paperi on mattapintainen mikä helpottaa lukemista mutta toistaa värikuvat kirkkaina - ja sivut tuntuvat mukavalta kädessä (tämäkin asia vaikuttaa lukukokemukseen).

Kirjan kannesta tein kaksi ehdotusta joista valittu oli ehdoton suosikki. Akseli Kiinteistöpalvelut toimii Varissuolla ja Lausteella ja päätoimialat ovat isännöinti, rakennusautomaatio, kiinteistöjen huoltotyöt, siivous ja jätehuolto. Kansi ilmentää yrityksen monipuolista ympärivuorokautista toimintaa Turun suurimmissa lähiöissä.

Iiu Susiraja, kirja

Iiu Susirajan kuvataiteen maisteriopintojen lopputyön kirjallinen osa ja dokumentaatio  Kuvataideakatemialle taitettiin 48-sivuiseksi kirjaksi. Sain vapaat kädet kirjan layoutin suunnitteluun, vain koko (A4) oli painon kanssa valittu etukäteen.


Tämä työ oli inspiroiva, helppo sekä nopea toteuttaa suunnittelusta painovalmiiksi tiedostoksi. Iiu Susiraja on kuvataiteilija (valokuvaus) ja hän toimitti valmiit kuvat joten kuvien käsittelyyn ei mennyt aikaa. Valitsin typografian ja tyylit ja loin Indesigniin master-pohjan, taittaminen kävi nopeasti ja koko kirja oli muutamassa päivässä valmis painoon.

Varsinais-Suomi ja Viro -kirjan taitto

Valmistuin Turun ammattikorkeakoulusta vuoden 2015 keväällä medianomiksi journalismin koulutuslinjalta. Valmistumista edelsi opinnäytetyö, jonka tein toimeksiantona Varsinais-Suomen Viro-keskukselle. Suunnittelin ja taitoin 300-sivuisen historiakirjan: Varsinais-Suomi ja Viro, Varsinais-Suomen Viro-keskus 20 vuotta. Työhön kuului myös kansien suunnittelu.


Tavoitteena oli hyvin monipuolisen ja kuvarikkaan aineiston saaminen eheäksi kokonaisuudeksi, joka on luettavuudeltaan hyvä ja kirjana mielenkiintoinen ja houkutteleva.
Tämä työ oli kaiken kaikkiaan erittäin mieluinen ja opin projektin aikana kirjan taittamisesta ja huomioon otettavista asioista todella paljon.

Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tarkastelen suunnitteluprosessin eri vaiheita ja tekemiäni visuaalisia ratkaisuja peilaten niitä kirjan taittamisen ohjeistuksiin. Pohdinnassa käyn läpi julkaisun tekemisen onnistumista, omaa osaamistani ja oppimiani asioita. Tämä dokumentti löytyy Theseuksesta (http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505198749).